KONFERANSLAR  / HADİS DERSLERİ

HİNDİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN BOZULMASI|Kasım Adil 08.03.2018

Çağdaş İktisadi Sistemlerde Sermaye|Habibullah Mümin 28.09.2017

MOĞOLİSTAN|Serikcan Kencebay 20.04.2017.

HOKAND HANLIĞINDA DİNİ İDARE|Feyzullah Atahan 16.03.2017.

ORYANTALİZM | Abid Okuyan 15.12.2016

RUSYA VE 0RAN’1N SURİYE POLİTİKASI | Abdülveli Hayitov 12.01.2017.

ABDULLAH İBN’ÜL MÜBAREK | Abid Okuyan- 11.04.2016.

DÜNYA HAYATI |Abid Hamid 14.11.2016.

DİNİN MAKSADI | Bahruddin Namazov 10.10.2016.