Atacan Haşim (1905-1938)

Atacan Haşim, 20. yüzyıldaki yeni Özbek edebiyatının kurucularından ve gelenekçiliği tenkit edenlerin meşhur temsilcilerinden birisidir.

1905 yılında Taşkent’te çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Önce eski mektepte ve medresede eğitim gördü sonra Rus Tüzem Okulu’nda okudu. 1922-24 yılları arasında Moskova’da İşciler Fakültesi’nde eğitim aldı. Kızıl Profesörler Enstitüsü’nü bitirerek, Özbekistan Eğitim Komiserliği’ne bağlı Bilimsel İşler Konseyi (sonradan Özbekistan Fenler Komitesi) Rehberi olarak görev aldı.Haşim, Semerkant şehrinde Özbekistan Pedagoji Akademisi’ni kurarak, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki tanınmış bilim adamlarının bu akademi etrafında bir araya gelmelerine vesile olmuştu.

Kendisini geliştirmek amacında 1929-33 yıllarında Leningrad’daki Şarkiyatçılık Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1934-37 arasında önce Özbekistan Fenler Komitesi Rehberliğine, sonra Dil ve Edebiyat Enstitüsünün Müdürlüğü’ne seçildi. Bu dönemlerde o büyük bir edip ve eleştirmen (eski edebiyatı tenkit) olarak şöhret kazanmaya başladı.Onun tercüme ettiği A.S.Puşkin’in “Evgeni Onegin” ve “Özbekistan Bilimsel Çalışmalar” eserleri, “Diyalektik Usülde Fikir Yürütme”, “Özbek Folkloru Hakkında”, “Edebi Miras”, “Özbek Dili ve Yazma Kuralları” gibi makaleleri yirminci yüzyılda doğan ve büyümeye başlayan yeni beşerî bilimlerin gündeme gelmesine katkı sağladı aynı zamanda Fıtrat, Gazi Alim ve Palivanovlar’ın safında, üniversite ve master öğrencilerine felsefe, siyasal ekonomi ve diğer bilimsel konularda konferanslar verdi.

Haşim  2 Ağustos 1937 yılında tutuklanarak, 4 Ekim 1938’de “halk düşmanı olmak” suçlamasıyla idam edildi.

 

Alakalı