O’zbek adabiyoti (antologiya). 2-jild.pdf O’zbek adabiyoti (antalogiya). 1-jild_2.pdf O’zbek adabiyoti (antologiya). 3-jild.pdf O’zbek adabiyoti (antologiya). 4-jild. 1-kitob.pdf
O’zbek adabiyoti (antologiya). 4-jild. 1-kitob_2.pdf O’zbek adabiyoti (antologiya). 4-jild. 1-kitob_2.pdf O’zbek adabiyoti (antologiya)  4-jild. 2-kitob.pdf O’zbek adabiyoti (antalogiya). 5-jild. 1-kitob.pdf
O’zbek adabiyoti (antalogiya). 5-jild. 2-kitob.pdf Abdulla Qodiriy. O’tkan kunlar (roman) pdf Abdurauf Fitrat. Najot yo’li.pdf Abdurauf Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxorolik mudarrisning munozarasi.pdf
Dukchi Eshon. Ibratul g’ofiliyn.pdf Alisher Navoiy. Lisonut-tayr (nasriy bayoni).pdf Alisher Navoiy. Hikmatlar.pdf Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri.pdf
Cho’lpon. Kecha va kunduz (roman).pdf Abdulhamid Cho’lpon. Hikoyalar, tarjimalar.pdf Mahmudxo’ja Behbudiy. Tanlangan asarlar.pdf Magtymguly.pdf (Turkmence)
Gokdepe galasy.pdf  (Turkmence) TÜRKİSTAN ULEMASI’NIN İSLÂM MEDENİYETİNDEKİ ROLÜ.pdf HALK ÖNDERİ ELİSKAN.pdf БЯЦХАН САХАБЭ НАР.pdf  (Moğolca)
ALİ ŞİR NEVAÎ-ÇİHİL (KIRK) HADİS.pdf Furqat. Tanlangan asarlar.pdf Boborahim Mashrab. Mabdayi nur.pdf Muqimiy. Tanlangan asarlar (1953)pdf
Ogahiy, Munis. Firdavs ul-iqbol.pdf Muhammadrizo Ogahiy. Asarlar. 2-jild. Devon.pdf Muhammadrizo Ogahiy. Asarlar. 3-jild. Ijodiy tarjimalar.pdf Muhammadrizo Ogahiy. Asarlar. 4-jild. Badiiy tarjimalar.pdf
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – A harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – B harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Ch harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – D harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – E harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – F harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – G’ harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – G harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – H harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – I harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – J harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – K harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – L harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – M harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – N harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – O harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – O’ harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Qo’shimcha O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – P harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Q harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – R harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – S harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Sh harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – T harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Ts harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – U harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – V harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – X harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Y harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Ya harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Ye harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Yo harfi
O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Yu harfi O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – Z harfi