ZİYALILAR

 

Zahîrüddîn Muhammed Bâbür
Atacan Haşim
AYBEK
ÇUSTİ
Batu Maksudoğlu Hadiyev
abdullah alevi
Gayreti (1902-1976)
Feyzullah Hocayev 1
Şakir Süleyman
Çarhi (1900-1979)
Elbek (Maşrik Yusupov) (1898 – 1939)
Parsa Şemsiev (1897-1972)
Yunus Recebi (17.05.1897-23.04.1976)
Taş Muhammed Kari Niyazi
Kâri Niyazi (09.02.1897 Hocend -03.18.1970 Taşkent)
Feyzullah Hocayev (1896-1938)
Şeyh İsmail Mahdum (1893-1976)
Osman Kocaoğlu
Osman Hoca Polathocayev
Said Nasır Mircelilov (1884-1937)
Ziyavuddin ibn Eşan Babahan
Abdurrauf Fıtrat İstanbul-1908
TURKİSTAN İNGLİ VE RUS ARASINDA KARİKATUR
Muhammedşerif Sofizade
Abdülhamit Süleyman Çolpan
(1897-1938)
Palvanniyaz
Hacı Muin
İshakhan Töre İbret
Münevver Kari Abdürreşithanov (1878-1931)
Abdülhamit Süleyman Çolpan
Fıtrat-Buhara-1908
Ceditçiler
Hamza Hekimzade Niyazi
Mahmuthoca Behbudi
ŞİRDAR MEDRESESİ SEMERKAND 1920
Sedai Türkistan Çalışanları
Ceditler Pedagogikası
Abidcan Mahmutov
(1871-1936)
Gulam Zaferi (1889-1938)
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi
Türkistan
Ali Şir Nevai,
9 Şubat 1441 tarihinde Afganistan, Herat’da doğmuştur.
Eski Taşkent
Arif hacı pasajı
Abdulvahit Burhanov

                                    RESİMLERİ BURDADAN SEÇEBİLİRSİNİZ